Clip sex Em Vũ Nguyệt Ánh 2ka8 nứng bím tự sướng lồn rỉ nước, chủ tịch Triệu thực sự muốn làm thế nào trực tiếp chuyển đến bộ phận thư ký mà không có sự đồng ý của tôi, nếu được bổ nhiệm vào bộ phận thư ký, tôi nghĩ mình sẽ không thể nhận lời nên nói thẳng Anh Triệu, nếu thật sự là như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ phải từ chức Bởi vì tôi thích công việc này Phó chủ tịch Triệu nghe đến từ từ chức, sắc mặt ông đột nhiên thay đổi, vì ông cũng sợ tôi sẽ từ chức, trong trường hợp đó ông chủ công ty sẽ phải làm vậy Tìm anh ấy thật rắc rối, vì tôi đã bí mật bơm vốn vào Công nghệ Tân Hải trong thời kỳ khó khăn để phát triển thuận lợi Lúc đó, ông chủ muốn thăng chức và tăng lương cho tôi, đáng tiếc là tôi không thực sự quan tâm đến những việc này chút nào, vì vậy tôi chỉ yêu cầu tôi làm tốt công việc biên tập của mình Cho nên một khi ông chủ biết tôi bị Phó chủ tịch Triệu ép rời đi, Phó chủ tịch Triệu nhất định sẽ không thể từ chức, cho nên khi Phó chủ tịch Triệu nghe được lời này, ông ấy cũng có chút lo lắng, nếu tôi thực sự từ chức , sau này anh ấy sẽ khó đến gần tôi hơn nên chắc chắn anh ấy sẽ không đành.

Em Vũ Nguyệt Ánh 2ka8 nứng bím tự sướng lồn rỉ nước

Em Vũ Nguyệt Ánh 2ka8 nứng bím tự sướng lồn rỉ nước